Sunday 16 October 2016

Back again.../ Znovu zpět...

Dear Fantasyans

    We are back after quite a long time when there was almost nothing new on the blog. The same can not be said about the background of the project because we are still working on the project. Unfortunately it is really slow.

    My name is Borek and I am an author and sculptor of this project and I am taking over the Arkhareon blog for now. Our today comeback is here to restart activity on this blog and shorten a little your waiting of the real start of the project with our e-shop.

     Let’s begin slowly. We won’t meet each other here every day. First of all I would like to revive the stories from the world of the Black rose, talking about its races, adding some concepts and adding WIP pictures of figures in time. There is no timetable for now. Our main priority is, of course, completion of the competition vignette ‘In the Storm of War Fratricidal’ and sending the winners and adding it to the e-shop.

    For all competitors: thank you for your patience. You can be sure your waiting will be worth it. Not only because of the vignette itself...

    There is still long way in front of us. Many thanks everyone for your regular returning to our blog and for remaining loyal to us.
Drazí fantazáci

   Ozýváme se Vám po dlouhé době, kdy se toho na blogu moc nedělo.  Totéž se nedá říct o zákulisí, protože práce na projektu pořád pozvolna pokračují. Bohužel, opravdu jen pozvolna. 

Jmenuju se Borek.  Jsem autor a skulptor tohoto projektu  a prozatím přebírám od Daniely blog Arkhareonu. Dnešním návratem chceme oživit činnost na tomto blogu a zkrátit vám tak alespoň trochu čekání na skutečné zahájení projektu provázené i spuštěním e-shopu.


    Začneme zlehka a rozhodně se tu nebudeme potkávat každý den. Především bych rád oživil příběhy ze světa černé růže, povídání o rasách, přidávání konceptů  a časem jistě i WIP fotografie figurek. Žádný časový plán prozatím nemáme. Pokud jde o modely, prioritu má samozřejmě dokončení  soutěžní vinětky „In the Storm of Fratricidal War“  a její uvedení do prodeje (a zaslání vítězům soutěže, samozřejmě).   Pro všechny soutěžící: děkujeme za trpělivost a věřte, že čekání bude stát zato. A nejen kvůli samotné vinětce


   Ještě je před námi dlouhá cesta, než bude moci projekt skutečně odstartovat. Děkujeme tímto všem, kteří se pravidelně vracejí na náš blog a zůstali nám věrní.
   Well, something is coming. We can call it IT :). This secret IT is getting started earlier than the project Arkhareon itself but it it has connection with it. I am sure you all will be amazed and our lucky winners will even appreciate it. It’s confidential for now but I hope I will be allowed to expose it soon. 
   Nicméně…něco se přeci jen chystá. Něco, co odstartuje mnohem dříve, než samotný projekt Arkhareon, i když s ním toto „něco“ velmi úzce souvisí. Něco, co nadchne  každého  z vás, a co velmi ocení vítězové naší soutěže. Prozatím je to ale tajemství. Snad již brzy budu moci odhalit více.
 

   In the next article we will bring you concept art of the announced Khabrag warrior. There will be also some short text. 


   Thank you for your goodwill and stay with us.


   Příště Vám přineseme koncept art Khabragského válečníka, který jsme anoncovali už před delší dobou. Koncept bude  doprovázen krátkým textem.


   Děkujeme za přízeň a zůstaňte s námi


   Have a nice day

   Hezký den všem přejí.


          Borek, Daniela and A-team

Friday 8 January 2016

New Sculptor's Blog


Dear Fantasyans

   If you are interested in other projects of our sculptor Borek, you can watch his blog. You can find there both his older and brand new works.   Link to his blog you can find under this text and also in the left column right under the link to the Arkareon's main website.